Steunt slachtoffers van mensenhandel en draagt bij aan het voorkomen ervan.

Ons werkgebied: Mensenhandel

De Elizabeth Foundation wil in samenwerking met anderen voorkomen dat mensen onder dwang (en in zeer slechte omstandigheden) worden uitgebuit en slachtoffers van mensenhandel helpen, zodat zij in vrijheid voor zichzelf en hun naasten kunnen zorgen.

Armoedebestrijding is hier ons sleutelwoord. 
In veel gevallen wordt noodhulp gegeven, in de vorm van een veilig onderdak, voedsel en kleding.

Wat doen wij 
• geldelijke bijdragen leveren aan organisaties die noodhulp leveren
• noodhulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel in Nederland
• verkopen in Nederland van producten, die door voormalige slachtoffers van mensenhandel zijn gemaakt 

Naast armoedebestrijding zijn onderwijs en gezondheidszorg heel belangrijk in het voorkomen en bestrijden van mensenhandel…