Digitaal project voor groep 7 en 8 van de basisschool

Uitleg bij de Video's

Ibrahim

Situatie: in AZC

Goed vervolg:  

Hij mag (voorlopig) in Nederland blijven, krijgt een verblijfsvergunning, wordt statushouder

 • Woning
  • Op kamers, bij andere kamerbewoner
  • Of bij een gastgezin, zoals een Take Care B&B *
  • Of in een studentenflat
 • Geld
  • Via de gemeente waar hij gaat wonen
  • Genoeg voor de huur, eten, kleding, schoolspullen, telefoon etc.
  • Om zijn woning in te richten
  • Minimumuitkering
 • Taal leren / inburgeren
  • Door veel contact met Nederlanders
  • Officiële cursus met examens (Nederlands spreken, luisteren, lezen, schrijven plus maatschappelijke oriëntatie)
  • Kost geld, kun je lenen (maximaal 10.000 €), moet je ooit terugbetalen
  • Is nodig om op school mee te kunnen
  • Is nodig om ooit een paspoort te kunnen krijgen.
 • School / opleiding
  • Naar de middelbare school voor een VWO / HAVO / VMBO diploma
  • Of naar een beroepsopleiding / vakopleiding
  • School voor de journalistiek?
 • Vrienden
  • Heel erg nodig, Ibrahim is immers helemaal alleen
  • Via school, mede kamerbewoners, buurt, sportclub, kerk of moskee e.d.
 • Speciale opvang
  • Via vluchtelingenwerk
  • Eventueel hulp van psycholoog, Ibrahim heeft immers veel narigheid meegemaakt
 • Contact met thuis
  • Via de telefoon en internet (skype, zoom etc.)
  • Ooit een kans op gezinshereniging ???

Deze situatie kan verslechteren, als Ibrahim het psychisch niet redt, zijn school of opleiding niet kan afronden, geen werk vindt, niet kan aarden in Nederland, niet buiten zijn familie te kunnen, etc.

*) Takecarebnb brengt statushouders in contact met gastgezinnen die hun huis drie maanden openstellen voor een vluchteling. Totdat een huis gevonden is, blijft hij/zij wonen in een asielzoekerscentrum (AZC). Op dit moment wachten duizenden statushouders op een woning.
Sinds de oprichting in 2015 tot zomer 2021 hebben 500 statushouders kunnen logeren bij een gezin in Nederland

Slecht vervolg:

Hij mag niet in Nederland blijven, krijgt geen verblijfsvergunning, moet terug naar Irak

 • Kan dat op korte termijn, dan gaat Ibrahim naar een uitzetcentrum.
  Dan volgt zo snel mogelijk een (vliegtuig)vlucht naar Irak en dan …?
 • Kan dat niet op korte termijn dan mag hij niet meer in het AZC verblijven,
  heeft hij geen woning, 
  kan hij niet naar school of een opleiding volgen,
  is hij niet verzekerd voor ziektekosten of ongevallen,
  mag hij niet werken
  Heeft hij alleen recht op bed bad en brood, d.w.z.:
  nachtopvang, een warme maaltijd ’s avonds en ontbijt.

                        En dan …?!

Deze slechte situatie kan verbeteren door opvang via Vluchtelingenwerk, kerkelijke organisaties, particuliere hulporganisaties, “gewoon aardige” mensen.

Bieden hem onderdak, geven hem gezelligheid en vriendschap, leren hem Nederlands, helpen hem werk te vinden (wel illegaal, dus zonder de normale arbeidsrechten!), zorgen voor hem als hij ziek wordt, etc.

Daria

Situatie:
Huurbaas dreigt haar, met man en 3 weken oude baby uit de woning te zetten. Hebben wel goed en goed betaald werk in de tuinbouw.

Goed vervolg:  

Zij hebben een goede en goed betaalbare woning.
Zij behouden hun werk.
Ze krijgen contact met de mensen op het werk en in de buurt waar ze wonen.

 • Woning
  • Uit huis gezet worden kan niet zomaar, zeker niet als de huur betaald wordt en de mensen geen ernstige overlast bezorgen. Daria en Andrej kunnen de politie inschakelen of naar de gemeente gaan. Maar weten zij de weg, durven ze dit aan? En ze spreken de taal niet… Deze route lukt alleen als iemand – die er verstand van heeft – hen helpt.
   Willen ze nog wel blijven? Het appartement is te duur, en gaat de huurbaas de gebreken nu wel verhelpen en wordt hij nu wel vriendelijk?
  • Een nieuwe woning is niet snel gevonden, zeker nu niet met het tekort aan woningen. Maar ze moeten – met hulp van iemand uit hun omgeving – naar de gemeente om hun situatie uit te leggen en een urgentieverklaring te krijgen.
  • Is er iemand in hun omgeving die hen tijdelijk onderdak kan bieden?
  • Ze betalen nu erg veel aan huur; wellicht is voor dat bedrag nog wel snel een tijdelijke woning te vinden. Maar wie helpt ze daarbij?
 • Werk/geld
  • Andrej heeft goed werk. Maar lukt het hem om bij alle problemen die zij nu hebben met de woning, gecombineerd met de jonge baby, om volledig te werken?
  • Daria zal nu zwangerschapsverlof hebben. Lukt het haar, in deze zeer moeilijke omstandigheden, straks weer te gaan werken? Als ze nog steeds zoveel huur moeten betalen is haar loon nodig.
  • Hopelijk hebben ze een goed contract met hun werkgever (uitzendbureau of tuinder), waarin ook sociale regelingen staan. Hopelijk hebben ze ook een goed contact met de werkgever die met hen mee wil denken.
 • Contact met hun omgeving
  • In deze moeilijke omstandigheden is hulp van iemand die de weg weet (of weet te vinden) nodig. Te denken valt aan: iemand van het werk, de werkgever, een goede buur, de wijkagent, sociaal werker van een buurthuis, huisarts, consultatiebureau (baby) …
  • Steun en vriendelijkheid van buren en collega’s
  • Contact met leden van een kerk, indien zij dat wensen.
  • Zo snel mogelijk beginnen om Nederlands te leren…
 • Opvang baby
  • Consultatiebureau voor haar gezondheid en begeleiding van de ouders
  • Dagverblijf of crèche voor als Daria weer gaat werken.
  • Contact van Daria en Andrej met andere ouders in hun omgeving.

Slecht vervolg:

Ze komen op straat te staan.
Eén van hen of beiden verliezen het werk.
Ze raken volledig geïsoleerd.

 • Daklozenopvang
  • Bij de gemeente (Den Haag) is een daklozenloket, te bereiken via een e-mail, of persoonlijk na een afspraak per telefoon. => hulp van iemand uit de omgeving!
  • Opvang bij het Leger des Heils => hulp van iemand uit de omgeving!
 • Onvoldoende geld
  • Als zij hun werk niet (volledig) kunnen behouden en geen ander werk kunnen vinden.
  • Zij kunnen het leven in Nederland niet meer bekostigen
 • Terug naar Roemenië
  • Als alles tegenzit, als niemand hen op weg helpt, als ze het niet meer aan kunnen…
  • Via de gemeente, of het Leger des Heils kan een manier (en geld) gevonden worden om de terugreis naar Roemenië te regelen.

! Het is natuurlijk mogelijk dat het goede vervolg slechte wendingen krijgt of dat het slechte vervolg goede wendingen krijgt. Veel is afhankelijk van het vinden van de goede (hulp)instanties en de steun van particulieren in de omgeving van Daria en Andrej.!

Lorna

Heel moeilijk om voor kinderen materiaal te vinden dat hen duidelijk maakt wat er gebeurt als mensen ongedocumenteerd op straat terecht komen. Wel was er het artikel over ‘Geen werk, geen eten.’ en natuurlijk de artikelen bij Daria, die gaan over arbeidsuitbuiting.

Situatie:
een groot dilemma:    

terug naar huis, naar zoontje Brian en nog steeds weinig toekomstperspectief

OF

in Nederland blijven, geld verdienen, misschien een opleiding volgen, misschien een betere toekomst voor haar en Brian

PLUS grote onzekerheid over reële kansen in Nederland 

Goed vervolg:

twee mogelijkheden:

 1. Lorna gaat naar huis, weer blij bij Brian te zijn, zicht op een betere toekomst
 2. Lorna blijft in Nederland, kan een opleiding gaan volgen (een werkend leren baan) en kan Brian (snel) naar Nederland halen. 

Ad 1) Lorna gaat naar huis

 • Vliegreis
  • Ze gaat niet in op het voorstel van Herman.
  • Ze gebruikt het ticket dat al in haar bezit is.
 • Ontvangst zus en Brian
  • Zus ontvangt haar vriendelijk, niet boos over weinig geld
  • Brian is, misschien na gewenning, weer blij bij zijn moeder te zijn
 • Toekomst
  • Lorna vindt werk op de Filipijnen, dat haar bevalt en voldoende oplevert. 
  • Lorna krijgt de kans een opleiding te volgen of een eigen onderneming te starten. 

Ad 2) Lorna blijft in Nederland en gaat zelfstandig haar weg

 • Vliegticket
  • Ze gaat niet in op het voorstel van Herman.
  • Ze neemt zelf contact op met de vliegorganisatie of het reisbureau om de geldigheidsduur van het ticket te verlengen
 • Woning
  • Ze vindt (met hulp van de ouders van het gezin?) een woning die betaalbaar is
  • Ze vindt (met hulp van de ouders van het gezin?) tijdelijk werk om de huur te betalen.
 • Werkend leren baan
  • Ze vindt (met hulp van de ouders van het gezin?) de weg naar het MBO
  • Ze vindt werk, waarbij ze ook een opleiding kan volgen.
  • Ze gaat Nederlands leren.
 • Goed contact met zus en Brian
  • De zus wil nog een tijdje voor Brian zorgen.
  • Contact met Brian wordt, zo goed als het gaat op die afstand, onderhouden
 • Inburgering met zoontje Brian
  • Ze gaat Brian ophalen en hij gaat naar school en wordt opgenomen in zijn nieuwe omgeving
  • Lorna gaat een officiële inburgeringscursus volgen en wordt door haar werk- en woonomgeving opgenomen.

Slecht vervolg:

Twee mogelijkheden

 1. Lorna gaat naar huis, weer blij bij Brian te zijn, maar Brian heeft het moeilijk om Lorna als mamma te accepteren, zus is boos vanwege te weinig opgestuurd geld, nog steeds geen toekomstperspectief.
 2. Lorna blijft in Nederland, krijgt slecht betaald werk, woont in slechte omstandigheden, kan geen opleiding gaan volgen, en kan omdat haar ticket is verlopen niet naar huis, laat staan Brian naar Nederland halen.

Natuurlijk hoeven niet alle slechte situaties daadwerkelijk (in alle heftigheid) te gebeuren. 

Ad 1) Lorna gaat naar huis: spreekt voor zich.

Ad 2) Lorna blijft in Nederland en wordt slachtoffer van arbeidsuitbuiting.

 • Werk en woning
  • Herman houdt de paspoorten van Lorna en Maricel in, bezorgt hun zwaar schoonmaakwerk, waar ze weinig loon voor krijgen. 
  • Herman brengt hen onderdak in een overbevolkt appartement, waar ze ook te veel voor moeten betalen.
  • Lorna en Maricel weten niet hoe ze hun recht kunnen halen, of kennen niemand die hen daarbij helpt.
 • Opleiding
  • Lorna weet niet hoe ze dat aan moeten pakken, of kent niemand die hen daarbij helpt.
  • Ze is te teleurgesteld en moe om zelf op zoek te gaan.
 • Terug naar huis
  • Ze moet haar paspoort zien terug te krijgen, daarvoor naar de politie …
  • Haar ticket is verlopen; kan ze – met hulp van een terugkeerorganisatie (bijv. IOM) – toch nog haar terugreis organiseren? 

! Ook hier is het natuurlijk mogelijk dat het goede vervolg slechte wendingen krijgt of dat het slechte vervolg goede wendingen krijgt. Veel is afhankelijk van het vinden van de goede (hulp)instanties en de steun van particulieren in de omgeving van Lorna. !

Jacinta en Felix

Beide verhalen/filmpjes gaan over online shaming, bij Jacinta vanuit het perspectief van het slachtoffer, bij Felix vanuit het perspectief van de bevriende omstander.

Het is heel moeilijk om voor dit niveau (leeftijdsgroep) materiaal te vinden op het internet. Omdat alle gevonden filmpjes goed zijn te gebruiken voor beide verhalen hebben we ze in beide bibliotheken gezet. Daarnaast hebben wij informatie gevonden, speciaal voor leraren: https://www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/sexting-en-ongewenste-verspreiding-van-beelden/

Jacinta

Situatie: Paniek! Wat moet ik doen? Naar wie kan/durf ik gaan? Help!

Goed vervolg:

Chantage stopt en Jacinta wordt niet beschimpt.

 • Vertellen!
  • Beste oplossing: ze gaat direct naar haar ouders en vertelt hen alles.
  • Ze gaat, samen met haar ouders, naar verantwoordelijke op school.
  • Als er toch foto’s op het internet verschijnen, gaat ze -samen met de leerkracht- praten met haar klasgenoten. Ook als er nog geen foto’s zijn is dit een optie; als ze verschijnen kan de klas meehelpen ze niet te verspreiden.
 • Vriend doen stoppen
  • Ouders nemen contact op met de ouders van de jongen (jongen is ook minderjarig)
  • (Zo mogelijk gesprek van ouders met Jacinta en de jongen.) Jongen verwijdert alle materiaal.
  • Geen medewerking van ouders en/of jongen: naar de politie om aangifte te doen.
 • Hulp van familie en vrienden

Slecht vervolg:

Chantage gaat door… en Jacinta moet dingen doen die ze niet wil

 • Angst!
  • Jacinta durft niet naar haar ouders, om welke reden dan ook …
  • Ze ziet geen mogelijkheid om het met een leerkracht of vriend(in) te bespreken
  • Ze voelt een groeiende angst en de grote vraag is: moet ze het op z’n beloop laten en kijken wat ervan komt (misschien verspreidt hij de foto’s toch niet), of kan ze maar beter weer naar hem toegaan? Maar wat dan?!
  • Ze kan er niet van slapen of eten … ze voelt zich ellendig
 • Dat wil ik niet!
  • De jongen wil nog meer foto’s
  • De jongen wil een filmpje waarbij Jacinta seksuele handelingen moet verrichten, eventueel met hem of een vriend …
  • Jacinta moet gaan betalen om het niet op het internet te laten gaan.
 • Toch op het internet
  • Jacinta wegert de seksuele handelingen of kan of wil niet (meer) betalen. De jongen neemt wraak door alles op het internet te plaatsen.
  • Jacinta wordt geconfronteerd met spot en beschimping uit alle hoeken.
  • Hoe zullen haar ouders reageren?

! Ook hier is het natuurlijk mogelijk dat het goede vervolg slechte wendingen krijgt of dat het slechte vervolg goede wendingen krijgt. Veel is afhankelijk van het vinden van steun van ouders, familie, vrienden, klasgenoten, leerkrachten van Jacinta. En natuurlijk van de medewerking van de jongen en zijn ouders. !

Belangrijk is dat de leerlingen zelf bedenken dat het belangrijk is je niet te laten chanteren door zo snel mogelijk hulp te gaan halen en dat je het slachtoffer moet steunen.

Felix

Situatie: Ongewenste foto van vriendin Lina op het internet;
              Wat moet ik zeggen tegen de jongens die mij de foto laten zien?
              Wat ga ik tegen Lina zeggen?
              Wat moet er nu gebeuren?!

Goed vervolg:

Lina wordt niet beschimpt en Felix kan hulp bieden

 • Wat zeg ik tegen de jongens? En het werkt … misschien.
  • … o jee, dat is Lina … hoe komt dat nu op het internet … Xander, je moet dit niet doorsturen hoor …
  • … je moet het van je telefoon gooien!
  • En tegen het vriendje van Xander: dit is een vriendin van mij, je moet het tegen niemand vertellen hoor …
 • Wat zeg ik tegen Lina?
  • Zoekt haar snel op en spreekt haar apart.
  • Vertelt haar wat hij gezien heeft, vraagt haar of ze weet dat ze op het internet staat, vraagt haar voorzichtig hoe de foto tot stand is gekomen…
  • Zegt dat, als ze dat wil, hij wel mee wil gaan als ze het aan haar ouders gaat vertellen.
  • Overlegt met haar wat hij tegen Kevin en Mark zegt, of hij er eigenlijk wel wat over zegt.
 • Hoe kan ik helpen om Lina te steunen?
  • Zie hierboven
  • Neemt het voor haar op, als het in de klas (olv de leerkracht) wordt besproken.

Slecht vervolg:

Lina wordt beschimpt en Felix kan geen hulp bieden

 • Wat zeg ik tegen de jongens? En het werkt niet.
  • Zie hierboven, maar … Xander en/of de andere jongen reageren niet positief.
 • Wat zeg ik tegen Lina? Welke hulp biedt ik haar aan? Maar ze wil en durft niet…
  • Zie hierboven, maar
  • Lina wil er met hem niet over praten en rent weg.
  • Of Lina wil er wel met hem over praten, maar wil het zeker niet aan haar ouders vertellen.
  • Lina wil er ook niet met de leerkracht over spreken.
 • Hoe kan ik helpen om Lina toch te steunen?
  • Hij blijft in ieder geval vriendelijk tegen haar en neemt het voor haar op als ze toch beschimpt wordt.
  • Hij kan het met zijn ouders bespreken.
  • Hij kan hetzelfde doen bij de leerkracht, eerst zonder Lina’s naam te noemen, maar liefst met Lina samen.

! Net als bij Jacinta zijn ook bij Felix alle wendingen mogelijk: niet alles gaat helemaal goed of slecht natuurlijk!