Steunt slachtoffers van mensenhandel en draagt bij aan het voorkomen ervan.

Elma van den Nouland

Elma van den Nouland (1964) de oprichter van de Elizabeth Foundation, is geboren in ‘s-Gravenhage. Elma is verpleegkundige A en heeft aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam de International Course in Health Development en de Master of Public Health program en aan het Erasmus MC in Rotterdam een opleiding tot Palliatief Verpleegkundige succesvol afgerond.

In Londen, Engeland heeft zij in een Pastoraal inloopcentrum voor mensen met HIV/AIDS gewerkt. 

Gedurende tien jaar (1994-2004) is zij als Medische Missie Zuster in Ethiopië werkzaam geweest.
In verschillende functies (Health Coördinator, Development Coördinator en Project Director) heeft zij gewerkt in een Community Based Development Project, waar zij verantwoordelijk was voor de gezondheidszorg en de algemene ontwikkeling in een gebied met 30.000 mensen.
Onder haar supervisie zijn verschillende waterputten en een school voor 1400 leerlingen tot stand gekomen. Tevens was ze betrokken bij de opzet van mobiele klinieken. Ethiopië heeft blijvend een bijzondere plaats in haar hart.

Terug in Nederland zet Elma zich sinds 2004 in voor slachtoffers van mensenhandel en heeft gewerkt voor de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel totdat deze in 2015 werd opgeheven. In deze tien jaar heeft zij vele lezingen en workshops gegeven en een groot netwerk opgebouwd in binnen- en buitenland.

Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als verpleegkundige in de wijk is Elma omgeschoold tot Palliatieve Zorg Verpleegkundige en werkt sinds 2020  als Casemanager Palliatieve Zorg en begeleidt zij mensen in een laatste levensfase. Ook geeft Elma scholing aan zorgmedewerkers op het gebied van palliatieve zorg.

Elma is actief als projectcoördinator bij de Elizabeth Foundation.

Elma heeft een boek geschreven: Moeder voor een dag en 30 andere verhalen uit Ethiopië dat bestaat uit een aantal verhalen uit de tijd dat zij als Medische Missie Zuster werkzaam was in Ethiopië. Het zijn ontroerende en soms hilarische verhalen die een kijkje geven in een bijzondere periode in haar leven.

De liefde voor haar medemens in nood is haar drijfveer om zich in te zetten voor de Elizabeth Foundation.