Steunt slachtoffers van mensenhandel en draagt bij aan het voorkomen ervan.

Bestuur

Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel.

Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de  inkomstenbelasting. Vanzelfsprekend moet uw schenking ook voldoen aan de overige eisen van de Belastingdienst voor aftrekbaarheid.

De Stichting Elizabeth Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen met een ANBI-status diverse gegevens via internet openbaar maken. De Stichting Elizabeth Foundation zet op deze pagina alles op een rijtje.

Naam:

Stichting Elizabeth Foundation

RSIN:

855555117

Contact:

Elma van den Nouland
Molendijk 3
3255AL Oude-Tonge
Nederland
+31 6 499 479 20
info@elizabethfoundation.nl

Doelstelling:

Zoals in artikel 2 van de statuten is opgenomen stelt de stichting zich tot doel een bijdrage te leveren aan:

  1. het voorkomen van mensenhandel en,
  2. het hulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel,
  3. alsmede een bijdrage te leveren aan het bevorderen van goed onderwijs en goede gezondheidszorg, met name in die gebieden waar armoede en oorlog mensen tot prooi maken van mensenhandel.

De stichting tracht haar doel te bereiken door in binnen- en buitenland:

  1. preventief werkzaam te zijn door het verspreiden van informatie doormiddel van alle mogelijke vormen van communicatie;
  2. samen te werken met en ondersteuning te geven aan andere organisaties die werkzaam zijn op de gebieden, die in de doelomschrijving van de stichting zijn vermeld;
  3. een nationaal en internationaal netwerk op te bouwen en in stand te houden, ter bestrijding van mensenhandel en het promoten van goed onderwijs en goede gezondheidszorg.

Beleidsplan:

Beleidsplan Stichting Elizabeth Foundation

Bestuur:

De stichting bestaat uit de volgende leden:

J.G. (Jos) van den Nouland (voorzitter en waarnemend penningmeester)

L.M.J.B. (Lidwieke) van Santen-Buijs (secretaris)

E.M. (Elma) van den Nouland (projectcoördinator)

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 4 lid 6 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst. De projectcoördinator heeft na goedkeuring door het bestuur recht op vergoeding van onkosten gemaakt in het kader van het uitoefenen van de functie.

Verslag:

Het eerste boekjaar eindigt statutair op 31-12-2016

Zie programma

Zie jaarverslagen

De stichting bestaat uit de volgende leden:

J.G. (Jos) van den Nouland (voorzitter en waarnemend penningmeester)

L.M.J.B. (Lidwieke) van Santen-Buijs (secretaris)

E.M. (Elma) van den Nouland (projectcoördinator)