Ieder mens heeft het recht voor zichzelf en zijn naasten te zorgen.

Steunt slachtoffers van mensenhandel en draagt bij aan het voorkomen ervan.

Welkom op de website van de Elizabeth Foundation

Doel van onze stichting

Preventief

Voorkomen van mensenhandel.

Hulp

Hulp bieden aan slachtoffers van mensenhandel.

Sociaal

Een bijdrage leveren aan het bevorderen van goed onderwijs en goede gezondheidszorg, met name in die gebieden waar armoede en oorlog mensen tot prooi maken van mensenhandel.

De stichting tracht haar doel te bereiken door in binnen- en buitenland:

  • Preventief werkzaam te zijn door het verspreiden van informatie doormiddel van alle mogelijke vormen van communicatie;

  • Samen te werken met en ondersteuning te geven aan andere organisaties die werkzaam zijn op de gebieden, die in de doelomschrijving van de stichting zijn vermeld;

  • Een nationaal en internationaal netwerk op te bouwen en in stand te houden, ter bestrijding van mensenhandel en het promoten van goed onderwijs en goede gezondheidszorg.